สำหรับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. ตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของ eduroam ได้ ที่นี่

2. เมื่อเดินทางไปยังสถานศึกษาในข้อ 1 ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam (SSID: eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด ดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ ที่นี่

3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน

สำหรับบุคลากร

username: CRRU-Account@crru.ac.th เช่น em_somsai_xx@crru.ac.th

password: เป็น password ตัวเดียวกันกับ CRRU Internet (ระบบ authen)

สำหรับบุคลากรของสถานศึกษาอื่น

1. ตรวจสอบการเป็นสมาชิก eduroam ของสถานศึกษาของท่าน คลิกที่นี่

2. เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายชื่อ eduroam SSID: eduroam) ข้อสังเกตจะต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ eduroam ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คลิกที่นี่ ดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ ที่นี่

3. username และ password สำหรับการเข้าใช้งาน ให้ใช้ username และ password ที่สถานศึกษาของท่านเป็นผู้ออกให้ เช่น xxxxxx@xxx.ac.th เป็นต้น